title_vector.jpg  Σχετικά με τη Γιόγκα

Η γιόγκα κατάγεται από την Ινδία, εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Θεωρείται ότι είναι η ‘Επιστήμη της ζωής’ και αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μεθόδους διατήρησης της ισορροπίας των αντιθετικών ενεργειών που υπάρχουν μέσα μας. Είναι μια μέθοδος που συνδυάζει όλες τις κινήσεις που χρειάζονται για φυσική υγεία (ευθυγραμμισμένες στάσεις ορθοσωμίας), την συνειδητή αναπνοή, τον διαλογισμό, την εξευγενισμένη διατροφή, την χαλάρωση και ηρεμία, την αρμονική εσωτερική συγκρότηση και την φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου. Θεωρεί το άτομο σαν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο και το αναπλάθει από μέσα προς τα έξω, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα του, την υγεία, την συναισθηματική ζωή και την κοινωνική συμπεριφορά του. Η γιόγκα αγκαλιάζεται από τρεις καθολικές αρχές, αυτές της Ισορροπίας, της Αρμονίας και της Ένωσης.

Ισορροπία-Ισονομία των αντίθετων δυνάμεων, ισορροπία της δράσης, του συναισθήματος και της διάνοιας (οι τρεις δυνάμεις που σύρουν το όχημα- σώμα, ισορροπία ως ψυχοπνευματική και σωματική άσκηση,  ισορροπία ψυχής και πνεύματος, δηλαδή το “Σύμμετρο” σύμφωνα με τον Πλάτωνα και την Υγεία σύμφωνα με τον Αλκμέωνα.

Αρμονία που επέρχεται με την βαθύτερη κατανόηση της ουσιαστικής φύσης του ανθρώπου, με την συνειδητοποίηση της αρμονικής σχέσης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο πνεύμα και το σώμα, αρμονία με τον εαυτό μας, αρμονία του εαυτού μας με το περιβάλλον, αρμονία εκεί που « η ψυχή έρχεται να καλύψει τα πάντα από το κέντρο ως την περιφέρεια, για να προσδώσει στην ολότητα του σώματος την έλλογη κίνηση της ομαλής περιστροφής». (Πλάτωνας)

Ένωση ως προς το ότι η γιόγκα ενώνει το άτομο με την υψηλότερη δυνατή του έκφραση εξού και το όνομα γιόγκα προέρχεται από την την σανσκριτική λέξη yuj, που μεταφράζεται  ως «ενώνω, ενοποιώ, συνδέω». Ο Σουάμι Σιβανάντα από το Ρισικές ερμήνευσε την γιόγκα ως  «ενοποίηση και εναρμόνιση της σκέψης, του λόγου και της πράξης ή ενοποίηση κεφαλιού, καρδιάς και χεριού».  Άλλες έννοιες του yuj είναι «εστιάζω την σκέψη μου, συγκεντρώνομαι στον εαυτό μου». Όσο για τη πρακτική της  Χάθα Γιόγκα, στα παραδοσιακά κείμενα αναφέρεται  ότι «Χα» σημαίνει ήλιος και «Θα» σελήνη. Δηλαδή  Χάθα Γιόγκα είναι η ένωση και εναρμόνιση των αντιθετικών ενεργειών που υπάρχουν μέσα μας, της θερμής ηλιακής ενέργειας και της δροσερής σεληνιακής ενέργειας, της αρσενικής και της θηλυκής ενέργειας, του θερμού και του κρύου, του πνευματικού και του υλικού. Πριν 2.500 χρόνια ένας συγγραφέας και σοφός εν ονόματι Πατάνζαλι κωδικοποίησε το πρώτο ακριβές, ενοποιημένο και περιεκτικό σύστημα της γιόγκα, τη Yoga –sutra, συχνά ονομάζεται και «το οκταπλό μονοπάτι» Περιέγραψε την γιόγκα ως chitta-vrtti-nirohdah, που σημαίνει ότι σταματά την περιπλάνηση του νου.

Ο καθένας πρέπει να αρχίσει από όπου στέκεται. Πρέπει να μάθει να ελέγχει τα πράγματα που βρίσκονται κοντύτερα του. Αυτό το σώμα είναι πολύ κοντά, κοντύτερα από οτιδήποτε στο εξωτερικό σύμπαν. Και αυτός ο νους είναι κοντύτερα από όλα”.  
- Vivekananda

Οι asanas εκτός από ευθυγραμμισμένες στάσεις ορθοσωμίας, ουσιαστικά είναι μια κατάσταση ύπαρξης στην οποία μπορεί κανείς να παραμένει, συνειδητός, ήρεμος, σταθερός, άνετος. Η φράση που τις χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τις Σούτρες του Πατάνζαλι είναι “Sthiram, Sukham, Asanam” το οποίο σημαίνει “η στάση εκείνη που είναι άνετη και σταθερή”. Η μηχανική εκτέλεση τους δεν έχει καμία αξία για τον ασκούμενο αν πρώτα δεν συνειδητοποιήσει  και κατανοήσει την βαθύτερη σχέση με την κάθε asana μέσα από την συνεπή και συνεχή εξάσκηση του ώστε να αισθανθεί την ισορροπία, την αρμονία και την ένωση ως μια βιωματική εμπειρία, η οποία μπορεί να υπάρξει μόνο στο παρόν, “στο εδώ και τώρα” (Atha).

Οι asanas προάγουν την υγεία, την απελευθέρωση συναισθηματικών και νοητικών εντάσεων, επηρεάζουν του αδένες και όλα τα ζωτικά όργανα και αποτελούν την βάση για την εξερεύνηση του σώματος και του νου. Οι asanas “φτιάχνουν τον άνθρωπο γερό, ελεύθερο από αρρώστιες και φωτεινό”. ( Hatha Yoga Pradipika)

Δεν γεννήθηκε ποτέ κανείς που να μπόρεσε να σταματήσει την αλλαγή του σώματος. Σώμα, είναι ένα όνομα μιας σειράς αλλαγών… όπως μέσα σε ένα ποτάμι οι μάζες του νερού μεταβάλλονται μπροστά σας κάθε στιγμή και νέες μάζες έρχονται παίρνοντας παρόμοια μορφή, έτσι συμβαίνει με αυτό το σώμα. Και όμως αυτό το σώμα πρέπει να διατηρείτε καθαρό και υγιές. Είναι το καλύτερο όργανο που έχουμε”. (Vivekananda)

symbol.png
Το οκταπλο
μονοπατι
symbol_flip.png

Από τις Σούτρες του Πατάνζαλι

bullet.png

Ηθικές αρχές (Yamas)

Mη βία (Ahimsa)

Φιλαλήθεια (Satya)

Μη κλοπή (Asteya)

Μετριοπάθεια (Brahmatsarya)

Μη κτητικότητα (Aparigraha)

 
bullet.png

Εσωτερικές παρατηρήσεις (Niyamas)

Καθαρότητα νου και σώματος (Sauca)

Ικανοποίηση, Ευχαρίστηση (Santosa)

Πειθαρχία, Διακαής πόθος για μάθηση (Tapas)

Μελέτη του εαυτού μας (Svadhyaya)

Αφοσίωση (Isvara Pranidhana)

 
bullet.png

Στάσεις του σώματος (Asanas)

 
bullet.png

Έλεγχος Αναπνοής (Pranayama)

 
bullet.png

Εσωτερίκευση Αισθήσεων (Pratyahara)

 
bullet.png

Συγκέντρωση (Dharana)

 
bullet.png

Διαλογισμός (Dyana)

 
bullet.png

Ένωση, Έκσταση, Ταύτιση με το Απόλυτο (Samadhi)

 

Πηγές
- “Aυτή έιναι η γιόγκα”, HansRhyner, Εκδόσεις Αλκυών
- “Άσανα , Πραναγυάμα, Μούντρα, Μπάντα”, Bihar Publication Trust
- “Το βιβλίο της Γιόγκα”, The Sivananda Yoga Center, Εκδόσεις Δίδυμοι
- Οι Διδαχτικές τεχνικές της HathaYoga, Μιχάλης Φιλίνης
- “Τιμαίος”, Πλάτων, Εκδόσεις Πόλις